O Jakobu in muci Mici - Novoletna smrečica

Barbara Hanuš

Redna cena:
22,95 EUR (trda vezava)

Ilustrator: Ana Zavadlav
Kategorije: Večjezične knjige, Slikanice, Prvo triletje OŠ
Obseg: 24 strani
Dimenzije (v mm): 190 mm x 270 mm x 9 mm
Datum izdaje: november 2010
Vezava: trda vezava
Poreklo: Slovenija


Opis:

Barbara Hanuš je pod skupnim naslovom O Jakobu in muci Mici napisala tri besedila. Tokrat predstavljamo drugo, ki nosi naslov Novoletna smrečica. Ker so besedila za prvo bralno obdobje, smo jih razdelili v dve različici. V prvi je besedilo Novoletna smrečica prevedeno v jezike tujih manjšin v Sloveniji (italijanskega in madžarskega) ter v nemščini za uporabo otrok slovenske manjšine v Avstriji. V drugi različici so prevodi v jezike priseljencev (hrvaškega, makedonskega in albanskega) ter v romski jezik. Na domiseln način se lotevajo otrokovega doživljajskega sveta in so namenjena bralcem začetnikom, tudi tistim z bralnimi težavami, saj so s tehničnega vidika postavljena v skladu s potrebami otrok z disleksijo. Pospremljena so z ilustracijami Ane Zavadlav, ki zmorejo ujeti iskrivega duha zgodbic.

Potreba po tovrstni kombinaciji slovenskega besedila in omenjenih prevodov se je avtorici in njenim številnim učiteljskim kolegicam pokazala v praksi (pri pouku slovenščine) pri delu z osnovnošolci, ki jim slovenščina ni materni jezik. Prevodi so ilustrirani z vinjetami, ki so vsaj po vizualni plati tudi prevodna besedila napravila zanimiva za slovenskega bralca (in obratno) in vsaj posredno spodbudila medkulturno razumevanje in sodelovanje.