Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature

Janja Vidmar

Redna cena:
19,95 EUR (mehka vezava)

Kategorije: Stvarna literatura in priročniki
Obseg: 148 strani
Dimenzije (v mm): 145 mm x 230 mm x 15 mm
ISBN13: 9789612722395
Datum izdaje: januar 2017
Vezava: mehka vezava
Poreklo: Slovenija


Opis:

Delo nam prikazuje in utemelji, zakaj in kako je mladinska problemska literatura lahko v pomoč pri spodbujanju moralnega razvoja, razvoja vrednot in avtonomnega kritičnega mišljenja pri otrocih in mladostnikih. Teme, načini branja in etična komponenta v mnogo delih mladinske problemske literature potrjujejo elemente medkulturnosti, strpnosti in razumevanja drugačnosti, obenem pa avtorji v teh delih velikokrat opozarjajo na pomanjkanje tradicionalnih vrednot v domačem okolju.

Z rezultati v praktičnem delu avtorica potrjuje, da je model uporaben pri spodbujanju razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature, obenem pa je zaradi opredeljevanja in kritične presoje učencem v pomoč pri oblikovanju avtonomne osebnosti.