Barbara Hanuš

Author

Mag. Barbara Hanuš, rojena 1960 v Ljubljani, profesorica slovenščine in pedagogike, višja knjižničarka ter strokovna sodelavka revij Ciciban in Cicido je avtorica slikanic, beril za osnovno šolo, delovnih zvezkov in strokovnih člankov s področja bralne pismenosti. Pet let je delala na ljubljanski šoli v Rakovi Jelši, kjer je veliko otrok priseljenih iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Tam je iskala poti, kako v mladih spodbuditi strpnost in sposobnost empatije do drugih etničnih skupin. Spoznala je, da je dobra knjiga ob tem lahko v veliko pomoč. Avtorica je zdaj sama priseljenka, živi v Banjaluki v Bosni in Hercegovini, kjer dela kot učiteljica slovenščine. Njeni učenci so stari od 7 do 75 let, prav vse želi navdušiti za branje. Z referati o spodbujanju medkulturnega dialoga aktivno sodeluje na različnih mednarodnih posvetovanjih – svoje delo je predstavila v Španiji, Belgiji, Estoniji, na Švedskem, Finskem, na Islandiji … Na vse poti gredo z njo tudi njene večjezične slikanice O Jakobu in muci Mici in še številna druga dela slovenskih avtorjev za otroke in mladino.

Awards
  • Nominacija za Izvirno slovensko slikanico 2010 za delo Rojstni dan iz zbirke O Jakobu in muci Mici
  • Uvrstitev v evropsko zbirko slikanic (European Picture Book

Bibliography

This site uses cookies. To continue using it you agree with their use.
I accept all cookies
More information
Thank you for your consent and subscription
Close
Oversized shipping

Rates vary by destination and complexity.

Rates vary by destination and complexity.

We recommend this shipping type based on item size, type and fragility.

Please contact us for more information.

Error Updating Cart

We're really sorry for this.

Please contact us at info@miszalozba.com to get additional support.

Searching Error

We're really sorry for this.

Please contact us at info@miszalozba.com to get additional support.

Error Subscribing to Updates

We're really sorry for this.

Please contact us at info@miszalozba.com to get additional support.