Kongres IBBY 2010

Facebook
Kongres  IBBY 2010

Kongres Mendarodne organizacije za mladinsko literaturo IBBY je potekal v času od 8. do 12. septembra 2010, v Santiagu de Compostela, v Španiji. Na njem so bile letošnjim nagrajencem svečano podeljene Andersenovi nagradi, nagrada IBBY Asahi-Reading Promotion Award in Častne liste IBBY. Miš založbo je predstavljala Irena Miš Svoljšak z referatom Izdajanje knjig za manjšine – ne zgolj za preživetje.