Razmišljanje za odrasle, za mlade pa humor in opazovanje sveta

Facebook
Razmišljanje za odrasle, za mlade pa humor in opazovanje sveta

Na prireditvi v Društvu slovenskih pisateljev smo predstavili knjige slovenskih avtorjev:
filozofsko delo Deana Komela z naslovom Bivanja ter tri dela za mlajše bralce - Radovedne pravljice Slavka Pregla, Gospod Filodendron Andreja Rozmana Roze in delo zakoncev Stepančič Kako so videli svet.