O Jakobu in muci Mici - Maškare
Print Facebook Barbara Hanuš

O Jakobu in muci Mici - Maškare

22.95 EUR (Trda vezava)
Naročilo
Brezplačna poštnina

Barbara Hanuš je pod skupnim naslovom O Jakobu in muci Mici napisala tri besedila. Tokrat predstavljamo tretjo, ki nosi naslov Maškare. Ker so besedila za prvo bralno obdobje, smo jih razdelili v tri slikanice, vsako od njih pa še v dve različici. V prvi je besedilo Maškare prevedeno v jezike tujih manjšin v Sloveniji (italijanskega in madžarskega) ter v nemščini za uporabo otrok slovenske manjšine v Avstriji, na željo bralcev smo dodali prevod v angleški jezik. V drugi različici sta prevoda v jezike priseljencev (hrvaškega in makedonskega) ter v romski jezik, dodali smo prevod v albanski jezik.
Na domiseln način se lotevajo otrokovega doživljajskega sveta in so namenjena bralcem začetnikom, tudi tistim z bralnimi težavami, saj so s tehničnega vidika postavljena v skladu s potrebami otrok z disleksijo. Pospremljena so z ilustracijami Ane Zavadlav, ki zmorejo ujeti iskrivega duha zgodbic.


Potreba po tovrstni kombinaciji slovenskega besedila in omenjenih prevodov se je avtorici in njenim številnim učiteljskim kolegicam pokazala v praksi (pri pouku slovenščine) pri delu z osnovnošolci, ki jim slovenščina ni materni jezik. Prevodi so ilustrirani z vinjetami, ki so vsaj po vizualni plati tudi prevodna besedila napravila zanimiva za slovenskega bralca (in obratno) in vsaj posredno spodbudila medkulturno razumevanje in sodelovanje.

Ilustrator: Ana Zavadlav
Kategorije: Slikanica, Prvo triletje
Obseg: 24
Dimenzije: 190 mm x 270 mm x 9 mm
ISBN: 978-961-272-065-0
Datum izdaje: december 2011
Poreklo: Slovenija
Vezava: Trda

Oglejte si tudi