Splošna pravila in pogoji nagradnih iger Miš založbe na družbenih omrežjih

Facebook
Splošna pravila in pogoji nagradnih iger Miš založbe na družbenih omrežjih

Organizator
Miš založba d.o.o., Gorjuša 33, 1233 Dob. Družba je vpisana v register pri Okrajnem sodišču v Ljubljani z matično številko 7234970000.
Splošna pravila in pogoji se nanašajo na nagradne igre, ki potekajo in se delijo po našem družbenem omrežju: https://www.facebook.com/Miszalozba/.

Nagrade
Nagrada je izdelek, ki je vključen v objavo na družbenem omrežju in ne presega vrednosti 42,00 EUR.
Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV.

Način sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki odgovorijo na nagradno vprašanje ali poziv za sodelovanje.
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Splošna pravila in pogoje nagradnih iger Miš založbe na družbenih omrežjih in da se z njimi strinja.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Zaposleni v družbi Miš založba ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) v tej nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Obvestilo o rezultatih nagradne igre ter prevzem nagrad
Nagrajenci so o rezultatu nagradne igre obveščeni na družbenem omrežju, pod objavo, kjer je nagradna igra objavljena. Izžrebani nagrajenec je dolžan v roku 10 dni po objavi na družbenem omrežju posredovati podatke za izročitev nagrade (in sicer ime in priimek, naslov), v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se nagrajencu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje 30 dni po objavi nagradne igre.
Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Odgovornost organizatorja
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani https://www.facebook.com/Miszalozba/ ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na družbenem omrežju, kjer je nagradna igra objavljena.

Spletno mesto uporablja piškotke, ki služijo izboljšanju uporabniške izkušnje. Z nadaljevanjem obiska se strinjate z njihovo uporabo. (Več informacij)
Se strinjam