Knjige

Naslov
Datum
Razvrsti:

Porušena harmonija sveta

dr. France Bučar

Delovanje informacij na žive in nežive sisteme

B. I. Laptev, G. N. Sidorenko, V. T. Škatov, N. P. Gorlenko